Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái ban hành Quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/07/2021 02:46:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Công trình: Hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, thành phố Yên Bái)

Phạm vi điều chỉnh về Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh và những nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng không có trong Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đó Quyết định có quy định một số nội dung sau: Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; Phân cấp quyết định đầu tư dự án; Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án; Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư; Điều chỉnh dự án; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư, phân bổ dự toán; Phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quản lý Giá xây dựng công trình và Chỉ số giá xây dựng; Quyết toán dự án hoàn thành.

Tại Quyết định đã quy định rõ về công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành như sau: Phân cấp về thẩm quyền phê duyệt quyết toán; Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, và đồng thời quy định rõ về hoạt động kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021 và thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

                                                                                                                Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h