Tin Hoạt động >> Kinh tế

chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2021

13/07/2021 02:43:16 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; văn bản số 6299/BTC-NSNN ngày 11/06/2021 của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2011; nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2021 tại văn bản số 1843/UBND-TC ngày 14/6/2021.

Theo đó, các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục hải quan trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu cân đối, thu tiền sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng phương án điều hành thu ngân sách trong nhữn tháng cuối năm để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

 Đồng thời quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 gồm: Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn lại tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2021; Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021.

 Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện.                

                                                                                                                                               Trịnh Tiến Bình - QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h