Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014

13/07/2021 02:43:07 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điểm c mục 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành mức tỷ lệ (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung điểm c mục 1.2 khoản 1 Điều 1 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành mức tỷ lệ (%) để xác định đơn giá thuê đất; Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau. “ c. Đất tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; 0,5%”. Tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh Yên Bái chỉ có quy định mức tỷ lệ (%) để xác định đơn giá trong Khu công nghiệp, chưa có quy định mức tỷ lệ (%) để xác định đơn giá thuê đất trong Cụm công nghiệp. Do đó cơ quan Thuế chưa có cơ sở để xác định, ban hành Thông báo đơn giá thuê đất trong Cụm công nghiệp. Việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung này làm căn cứ pháp lý để cơ quan Thuế có cơ sở xác định, ban hành Thông báo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho các đơn vị thuê đất trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.

                                                                                                       Lê Thị Phương - QLG&CS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h