Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh

13/07/2021 02:45:56 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1857/UBND-TC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân; Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý kê khai giá, niêm yết giá, nhất là đối với vật tư y tế phòng chống dịch, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công … Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá cả thị trường, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giá và thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý điều hành giá thuộc thẩm quyền của tỉnh; Chủ động tính toán, thẩm định phương án giá đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình để tổ chức thực hiện công tác quản lý giá và phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3025/VPCP-KTTH ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021; Công văn số 4896/BTC-QLG ngày 14/5/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý và thông tin giá cả thị trường tại địa phương.

Minh Thu - QLG&CS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h