Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

13/07/2021 02:43:21 Xem cỡ chữ Google
Ngày 02/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

(Chỉnh trang hệ thống thoát nước đường giao thông nông thôn)

Theo đó, năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, 05 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để trở thành các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nổi trội nhất.

Việc xây dựng nông thôn mới cần sự tham gia của toàn xã hội để đảm bảo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

                                                                                                                   Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h