Tin Hoạt động

Những mốc son kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Những mốc son kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2023

Trong 93 năm qua (1930-2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chuyển đổi số - chuyển đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Chuyển đổi số - chuyển đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và nhân dân

30/01/2023

Năm 2022, tỉnh Yên Bái xác định là năm tổng tấn công về chuyển đổi số (CĐS). Vì vậy, từ tỉnh đến cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực để cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ công tác CĐS, lan tỏa thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp.

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023

30/01/2023

Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được triển khai tại điểm cầu cấp tỉnh và trực tuyến tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

30/01/2023

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 5/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022 vừa được Chính phủ ban hành.

Tránh đầu tư dàn trải, lãng phí trong chuyển đổi số

Tránh đầu tư dàn trải, lãng phí trong chuyển đổi số

30/01/2023

Chuyển đổi số phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm phương châm dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống", an toàn thông tin; thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở", tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí, đặc biệt là tránh hình thức.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h