Tin Hoạt động

Đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính và Sở Tài chính làm việc tại các xã vùng cao huyện Văn Yên

10/11/2021

Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đoàn công tác Công đoàn Bộ Tài chính và Sở Tài chính đến thăm và làm việc tại xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, huyện Văn yên.

Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

11/11/2021

Ngày 05/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025.

11/11/2021

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1845/QĐ-TTg về việc banh hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025.

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.

29/10/2021

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ. Theo đó từ ngày 01/7/2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

29/10/2021

Ngày 13/10/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 được cấp bổ sung tại Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư mới hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

29/10/2021

Ngày 15/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h