Tin Hoạt động

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/05/2023

Ngày 13/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h