Tin Hoạt động

Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

27/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐTNK ngày 14/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kể từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kể từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

30/03/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022. Trong đó 37 khoản phí, lệ phí được thu với mức giảm từ 10 – 50%, tăng 07 loại phí loại lệ phí được giảm so với Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19, cụ thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định phân bổ kinh phí thưởng đối với các xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định phân bổ kinh phí thưởng đối với các xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

30/03/2022

Ngày 25/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thưởng đối với các xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/03/2022

Ngày 23/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4677/UBND-XD về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm tăng cường chất lượng trong công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

07/03/2022

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12. Trang Thông tin đối ngoại điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h