Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

Phòng/ban

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I. Ban Lãnh đạo

1. Nguyễn Thị Trang Nhung

2. Hoàng Thị Uyển

3. Nguyễn Thành Vinh

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc 

0216.3893.899

0216.3850.079

0216.3851.447

II. Văn phòng

1. Nguyễn Hồng Nam

2. Trần Thị Lan Hương

Chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

02163.851.307

 

III. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1. Hà Thị Hưng

2. Lương Thị Minh Loan

3. Trần Xuân Kiếng

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.138

IV. Phòng Quản lý ngân sách

 1. Trần Thị Nguyệt

Trưởng phòng

02163.852.573

V. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

1. Lê Anh Cường

2. Nguyễn Thị Kiều Vân

3. Hà Thị Phương

Trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.507

VI.Phòng Quản lý giá và công sản

1. Trần Anh Tuấn

2. Nguyễn Thị Minh Thu

3. Nguyễn Thị Thu Hương

 Trưởng phòng 

Phó trưởng phòng

 Phó trưởng phòng 

02163.853.911

02163.853.209

 

VII. Phòng Đầu tư

1. Hoàng Văn Lợi

2. Nguyễn Thị Mai Ngọc

3. Nguyễn Thu Hương

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.321

VIII. Thanh tra

1. Nguyễn Phi Cường

2. Phạm Hoàng Thao

3. Đỗ Thị Kim Thu

Chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

02163.851.462

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h