Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

Phòng/ban

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I. Ban Lãnh đạo

1. Nguyễn Thị Trang Nhung

2. Nguyễn Thành Vinh

3. Chu Hoàng Sơn

4. Lã Tiến Ngọc

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc 

Phó Giám đốc

02163.859.629

02163.851.447

02163.893.899

02163.893.268

II. Văn phòng

1.Nguyễn Phi Cường

2. Trần Thị Lan Hương

3. Hà Thị Phương

Chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

02163.850.079

 

III. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1. Lương Thị Minh Loan

2. Đỗ Thị Kim Thu

3. Lê Thị Phương

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.138

IV. Phòng Quản lý ngân sách

1. Trần Thị Nguyệt

2. Nguyễn Thu Hương

3. Trịnh Xuân Định

Trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

02163.892.711

V. Phòng Quản lý giá, tài sản công và Tài chính doanh nghiệp

1. Trần Anh Tuấn

2. Nguyễn Thị Kiều Vân

3. Phạm Hoàng Thao

Trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.892.568

VI. Phòng Tài chính đầu tư

1. Hoàng Văn Lợi

2. Nguyễn Thị Mai Ngọc

3. Nguyễn Thị Minh Thu

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.892.567

VII. Thanh tra

1. Lê Anh Cường

2. Nguyễn Hồng Nam

3. Cù Thị Chung Kiên

Chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

02163.892.566

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h