Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

Phòng/ban

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I. Ban Lãnh đạo

1. Nguyễn Thị Trang Nhung

2. Hoàng Thị Uyển

3. Nguyễn Thành Vinh

4. Chu Hoàng Sơn

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc 

Phó Giám đốc

0216.3859.629

0216.3850.079

0216.3851.447

0216.3893.899

II. Văn phòng

1.Nguyễn Phi Cường

2. Trần Thị Lan Hương

3. Hà Thị Phương

4. Cù Thị Chung Kiên

Chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

02163.851.307

 

III. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

1.  Đỗ Thị Kim Thu

2. Lương Thị Minh Loan

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.138

IV. Phòng Quản lý ngân sách

1. Trần Thị Nguyệt

Trưởng phòng

02163.852.573

V. Phòng Quản lý giá, tài sản công và Tài chính doanh nghiệp

1. Trần Anh Tuấn

2. Nguyễn Thị Kiều Vân

3. Nguyễn Thị Minh Thu

Trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.853.911

VI. Phòng Tài chính đầu tư

1. Hoàng Văn Lợi

2. Nguyễn Thị Mai Ngọc

3. Nguyễn Thu Hương

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.321

VII. Thanh tra

1. Lê Anh Cường

2. Phạm Hoàng Thao

3. Nguyễn Hồng Nam

Chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

02163.851.462

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h