Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái xếp thứ 8/19 về chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, nghành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

26/05/2021 08:19:15 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sơ, ban, nghành thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở Tài chính xếp thứ 8 về chỉ số cải cách hành chính đối với khối các sở, ban, ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Sở Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính và của tỉnh Yên Bái. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính tới cán bộ, công chức trong cơ quan; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành.

                                                                                                                             Huyền Thúy - QLG&CS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h