Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

26/05/2021 09:02:03 Xem cỡ chữ Google
(Nhà người có hoàn cảnh KKĐB trên địa bàn huyện Trấn Yên)

Ngày 16/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/5/2021 về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Theo đó, tổng số nhà hỗ trợ là 223 nhà, trong đó làm mới 176 nhà và sửa chữa 47 nhà, gồm các đối tượng: (1) Hộ nghèo có toàn bộ thành viên là trẻ em, người cao tuổi, người từ 16-60 tuổi nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng hoặc ốm đau kéo dài, không có khả năng lao động là 221 nhà; (2) Hộ nghèo có thành viên là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 02 nhà. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà đơn sơ hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để làm mới; 25 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo sẽ tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                                 Bùi Thị Huyền Thúy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h