Tin Hoạt động >> Kinh tế

Công đoàn Sở Tài chính tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

19/05/2021 11:07:29 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của là đất nước ta sau 35 năm đổi mới với nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống, cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid - 19 của năm 2020.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-20262; yêu cầu mỗi đoàn viên công đoàn phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp,  chia sẻ những thông tin, hình ảnh của công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử; tham gia đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp, có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử.

Thông qua công tác tuyên truyền, 100% đoàn viên công đoàn Sở Tài chính hiểu được  hiểu được vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

                                                                                                                                                       Chung Kiên - Văn phòng

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h