Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

28/09/2022

Ngày 19/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 9540/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

28/09/2022

Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành

Kịp thời cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số năm 2022.

05/09/2022

Nhằm duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác quân dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;..

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

05/09/2022

Ngày 24/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2699/UBND-NV về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Triển khai thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Triển khai thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về thời gian bắt đầu thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương, theo Thông báo số 2394/TB-VPCP ngày 16/4/2022 của Văn phòng Chính phủ. Sở Tài chính đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị đề nghị thực hiện một số nội dung:

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

08/08/2022

Nhằm góp phần hỗ trợ người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đến hết năm ngân sách, đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHYT trong những năm tiếp theo, góp phần duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h