Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Tên cơ quan

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Địa chỉ liên hệ

Phường Đồng tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

029.3 852 442  

Fax

 029.3 851 950

Emai

 stcyenbai@mof.gov.vn

Website

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h