Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

13/07/2021 02:45:58 Xem cỡ chữ Google

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó: (1) Sửa đổi tên cơ quan tại số thứ tự 19 mục I thành Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Văn phòng Tỉnh ủy tại số thứ tự 18 mục I về chủng loại tối đa: Xe 19 chỗ ngồi; Số lượng tối đa: 01 chiếc.; Mức giá tối đa: 2.650 triệu đồng/ xe.; Mục đích sử dụng: Phục vụ đưa, đón Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của tỉnh đi công tác trong và ngoài tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

                                                                                                                                    Phương Thúy – QLG&CS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h