Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

21/07/2021 10:41:19 Xem cỡ chữ Google
Ngày 02/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực gồm 13 ngành, lĩnh vực là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động; 7 ngành, lĩnh vực là những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên; 7 ngành, lĩnh vực là những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hoạt động

Riêng đối với doanh nghiệp không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc tiêu chí phân loại nêu trên, sẽ sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn, gồm: Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng; Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng an ninh; Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 3 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên; Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc có vai trò quan trọng đối với quốc phòng an ninh, thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2021. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

                                                                                                                     Kiều Vân - TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h