Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định phân bổ chi tiết kinh phí năm 2021 khen thưởng các xã, thôn (bản) có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

21/07/2021 10:41:23 Xem cỡ chữ Google
Ngày 09/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kinh phí năm 2021 khen thưởng các xã, thôn (bản) có thành tích trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 và cho phép chuẩn bị đầu tư các công trình phúc lợi, mua sắm thiết bị thiết yếu trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư sử dụng nguồn kinh phí thưởng.

(Xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết kinh phí thưởng cho các công trình, dự án (đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị thiết yếu trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, thôn (bản) theo mức thưởng quy định tại Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái), với 78 xã, thôn đã có quyết định khen thưởng với tổng số tiền là 16.150 triệu đồng

Việc bố trí nguồn kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020, sẽ là động lực cho các địa phương còn lại phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí về nông thôn mới, góp phần đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng mục tiêu đã đề ra.

                                                                                                       Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h