Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

08/08/2022 03:15:05 Xem cỡ chữ Google
Nhằm góp phần hỗ trợ người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đến hết năm ngân sách, đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHYT trong những năm tiếp theo, góp phần duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Nghị quyết áp dụng đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025, đang được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo điểm c khoản 9 Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (không bao gồm các đối tượng được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Nghị quyết cũng quy định mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế một lần kể từ thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm kế hoạch, với mức hỗ trợ là 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách tỉnh và được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

 

                                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Bạch Yến- TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h