Tin Hoạt động >> Kinh tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 của tỉnh Yên Bái.

29/07/2022 08:17:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/7/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 của tỉnh Yên Bái.

Theo đó, trong năm 2022 tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đối với 15 dự án tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với với tổng vốn đầu tư dự kiến là 62.300 triệu đồng (trong đó: Lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: 12 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến là 50.200 triệu đồng; Lĩnh vực y tế - giáo dục: 03 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến là 12.100 triệu đồng).

Việc công bố danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 của tỉnh Yên Bái sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo của địa phương và nâng cao hiệu quả huy động, quản lý nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

                                                                                                                                                                          Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h