Tin Hoạt động >> Kinh tế

Triển khai thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/08/2022 03:20:01 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về thời gian bắt đầu thực hiện thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương, theo Thông báo số 2394/TB-VPCP ngày 16/4/2022 của Văn phòng Chính phủ. Sở Tài chính đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị đề nghị thực hiện một số nội dung:

Cục Thuế tỉnh thực hiện thông báo thu tiền thuê đất theo quy định đối với các khu đất sử dụng vào mục đích làm hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đã có quyết định thuê đất và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, với thời gian bắt đầu thu tiền thuê đất từ ngày 01/6/2022 trở về sau, phối hợp đôn đốc các đơn vị có hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện các thủ tục thuê đất, kê khai nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất theo quy định.

 Sở Công thương chủ trì, phối hợp rà soát, lập danh sách các đơn vị có hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn, đôn đốc các đơn vị có hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện các thủ tục thuê đất, kê khai nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái lập hồ sơ thuê đất đối với các khu đất đang sử dụng vào mục đích làm hệ thống đường dây truyền tải điện nhưng chưa có quyết định thuê đất hoặc chưa chuyển sang thuê đất để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái để xác định, thông báo, thu nộp tiền thuê đất theo quy định.      

                                                                                                                                                                                                                           Trần Tuấn – GCS&TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h