Tin Hoạt động >> Kinh tế

Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

13/07/2022 04:41:19 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó với nhiều sự thay đổi đáng chú ý liên quan đến lương tối thiểu vùng trong thời gian tới

Từ ngày 01/7/2022 lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ, cụ thể theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu tháng theo từng vùng được quy định như sau: Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; Vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; Vùng III là 3.640.000 đồng/tháng; Vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng; Mức lương tối thiểu giờ theo từng vùng được quy định như sau: Vùng I là 22.500 đồng/giờ; Vùng II là 20.000 đồng/giờ; Vùng III là 17.500 đồng/giờ; Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Trong đó, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019.

                                                                                                                                    Kiều Vân - QLGCS&TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h