Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

26/05/2022 03:50:00 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Vừa qua, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban hai cơ quan và toàn thể cán bộ công chức, người lao động Sở Tài chính.

(Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022)

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào do trung ương và tỉnh phát động như: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác, đấu tranh đối với các loại tội phạm, ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương cư trú và nơi làm việc, không mắc các tệ nạn xã hội.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là: (1) Nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng và vai trò lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục của của Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (2) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các thế lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. (4) Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. (5) Tăng cường công tác phối hợp trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trật tự an toàn xã hội giữa Sở Tài chính với Công an tỉnh và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022 Sở Tài chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, là đơn vị an toàn về an ninh trật tự, là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                                                                                                                                                                        Chung Kiên - Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h