Tin Hoạt động >> Kinh tế

Phân bổ Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/07/2022 04:41:18 Xem cỡ chữ Google
Ngày 22/5/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là 100.000 tỷ đồng và phân bổ trong năm 2022 là 34.049 tỷ đồng (bao gồm: 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

Theo đó, tỉnh Yên Bái được phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 2.452,114 tỷ đồng, trong đó: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 1.369,759 tỷ đồng; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 499,635 tỷ đồng; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 582,72 tỷ đồng.

 Năm 2022, Yên Bái được phân bổ 897,196 tỷ đồng để thực hiện 03 chương trình trên địa bàn, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 422,75 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 224,986 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 249,46 tỷ đồng.

Việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Yên Bái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 là tạo nguồn lực cho các địa phương có để thực hiện việc phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành Chương trình nông thôn mới, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

                                                                                                                                                Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h