Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Chỉ thị về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

29/06/2023 12:53:13 Xem cỡ chữ Google

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nòng cốt là lực lượng Công an đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; trong đó việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID); các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID bước đầu đã được người dân tiếp cận, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày như: sử dụng thông tin về cư trú, thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ cá nhân đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự, đăng nhập tài khoản dịch vụ công… Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách TTHC, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh.

            Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Để tăng cường quyết tâm chính trị, tạo sự đồng thuận, tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, đạt chỉ tiêu được Bộ Công an giao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc quyền quản lý đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) Mức độ 2, hoàn thành trước ngày 10/7/2023, tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân… cùng thực hiện.

            Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC, yêu cầu 100% cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC phải nghiên cứu, nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào các Cổng Dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID, phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết TTHC.

                                                              Chung Kiên – Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h