Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Tài chính tham gia lớp tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S

02/03/2023 10:05:46 Xem cỡ chữ Google

Ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) triển khai thí điểm tại thành phố Yên Bái từ ngày 01 tháng 3 năm 2023, là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công của chính quyền nhà nước. Thông tin được cung cấp trên ứng dụng là thông tin chính thống được cung cấp từ Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

Thực hiện kế hoạch tập huấn tại văn bản số 391/BCĐ-TGV ngày 16/02/2023 của Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng YenBai-S về việc triển khai các lớp tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số YenBai-S.  Ngày 21/02, Sở Tài chính phối hợp với Tổ triển khai số 2 của Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái tổ chức lớp tập huấn cho các thành viên Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Tài chính.

(Thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công dân số tỉnh Yên Bái hướng dẫn cài đặt,
 sử dụng ứng dụng cho các thành viên Câu lạc bộ chuyển đổi số Sở Tài chính)

Tại buổi tập huấn, các thành viên Câu lạc bộ được tìm hiểu các nội dung, tiện ích của ứng dụng công dân số YenBai –S qua các video, đồng thời được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng YenBai-S với các tiện ích được tích hợp trên ứng dụng. Các thành viên trong Câu lạc bộ đã trang bị đầy đủ các nội dung của ứng dụng và tích cực hướng dẫn cài đặt cho cán bộ công chức trong cơ quan.

Đỗ Thị Thanh – Đoàn thành niên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h