Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số triển khai các nhiệm vụ trong quý I

27/03/2023 10:35:12 Xem cỡ chữ Google

Năm 2023, Quốc gia lựa chọn là năm chuyển đổi số với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”; đối với tỉnh Yên Bái, năm 2023 được chọn là năm “bứt phá trong chuyển đổi số” và tập trung vào nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số đặc trưng Yên Bái - Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn.

Xác định một số các nền tảng số quan trọng cần đấy mạnh triển khai quý I/2023 gồm phát triển tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID, nền tảng đọc và nghe sách Reavol và ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile) và nhanh chóng đưa các nền tảng số được ứng dụng vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh. Để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đã ban hành văn bản số 634/CV-BCĐ ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Theo đó, Ban chỉ đạo chuyển đổi số đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương thực hiện việc cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Câu lạc bộ chuyển đổi số và các đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn tới cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân thúc đẩy việc triển khai, sử dụng mạnh mẽ hơn các nền tảng số đã được triển khai trong năm 2022; Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID. Hướng dẫn đăng ký và sử dụng ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile). Hướng dẫn cài đặt và tạo tài khoản đọc và nghe sách Reavol.

                                                      Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h