Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06

29/03/2023 09:07:31 Xem cỡ chữ Google

Để kịp thời tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái (Đề án 06).

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã công bố đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái là 0966.89.06.06.

Đường dây nóng sẽ tiếp nhận, xử lý các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

                                                    Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h