Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/10/2021 03:22:00 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó đã sửa đổi, bổ sung đối với một số nội dung cho phù hợp với việc UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời sửa đổi tăng mức chi cho tất cả các nội dung chi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung sẽ tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giảm bớt khó khăn về tài chính cho các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

                                                                                                                                                                Anh Tuấn – QLCS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h