Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân thanh toán các nguồn vốn năm 2021 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

17/09/2021 08:32:59 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân thanh toán các nguồn vốn năm 2021 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tổ công tác gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2021 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã giao năm 2021; đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành; các địa phương, chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình; định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                                       Nông Thụy Điển - TCĐT

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h