Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

20/08/2021 08:16:51 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ngày 17/6/2021 Ủy ban dân tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 06/HD-UBND thực hiện hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Nghị quyết hướng dẫn cụ thể các nội dung hỗ trợ: (1)Hỗ trợ: (i) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (ii) Dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (iii) Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; (iv) Dự án đầu tư thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung; (v) Dự án xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp. (2)Hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. (3) Hỗ trợ kinh phí để quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng quy trình hỗ trợ cụ thể về thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ. Cùng thời đó về thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hỗ trợ trên hệ thống theo dõi của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho Nhà đầu tư.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo điều kiện đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, và công khai trong quá trình triển khai thực hiện.

                                                                                                                            Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h