Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

20/08/2021 08:16:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

(Hỗ trợ làm nhà tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên)

Theo đó, kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021 là 2.750 triệu đồng, trong đó: Huyện Yên Bình: 150 triệu đồng; Huyện Trấn Yên: 550 triệu đồng; Huyện Văn Yên: 400 triệu đồng; Huyện Văn Chấn: 1.050 triệu đồng; Thị xã Nghĩa Lộ: 250 triệu đồng;  Huyện Lục Yên: 200 triệu đồng; Huyện Mù Cang Chải: 150 triệu đồng.

Việc bố trí kinh phí hỗ trợ làm nhà ở giúp các hộ nghèo ổn định đời sống, từng bước xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                                                                         Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h