Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh Yên Bái quyết định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19

20/09/2021 08:37:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

Theo đó, giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế và giảm 5% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng là 04 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền nước tháng 9/2021 đến tháng 12/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp, hỗ trợ các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí khi thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt theo quy định.

                                                                                                                                                 Minh Thu - GCS&TCDN

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h