Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái năm 2021.

20/09/2021 08:16:34 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện một số chính sách về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2021.

(Người dân đăng ký mổ triệt sản theo phương pháp mới tại Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)

Theo đó tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách năm 2021 được phân bổ là 2.907 triệu đồng, trong đó: Chi phí dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho người triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai được thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 1.935,8 triệu đồng; kinh phí bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số làm nhiệm vụ dân số 715,2 triệu đồng; kinh phí tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đinh 236 triệu đồng; kinh phí thưởng các xã, thôn, bản thực hiện tốt chính sách dân số 20 triệu đồng.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã làm thủ tục cấp kinh phí theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện kịp thời, có hiệu quả mục tiêu chính sách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã đề ra theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

                                                                                                    Nguyễn Thị Bạch Yến - HCSN    

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h