Tin Hoạt động >> Kinh tế

Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

17/11/2023 04:04:32 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/10/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, đơn vị tính, quản lý và sử dụng các loại phí như: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan địa phương thực hiện thẩm định; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương. Bổ sung quy định hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Một số mức thu cụ thể đối với các loại phí như: Phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố: 500 đồng/m2/ngày; Phí cấp thẻ thư viện: 20.000 đồng; Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng (đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình thuộc địa phương quản lý): 20.000 đồng/người/lần; Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức thấp nhất đối với cấp mới là 140.000 đồng, mức cao nhất là 7.500.000 đồng....

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/10/2023 và bãi bỏ các Nghị quyết trước đây của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2020; Nghị quyết số 84/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022; Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 và Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2023./.

Trần Văn Chiến – phòng QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h