Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tập huấn nghiệp vụ tài chính – ngân sách đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/11/2023 03:50:55 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tổ chức, triển khai thực hiện các chế độ chính sách về quản lý tài chính – ngân sách, vừa qua Sở Tài chính đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ tại 03 địa điểm trên địa bàn tỉnh để trao đổi, hướng dẫn, cập nhật các quy định pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và một số nội dung liên quan.

Ảnh: Lớp tập huấn tại Thành phố Yên Bái

Trong thời gian một ngày, các học viên là chủ tài khoản và kế toán các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã được các giảng viên của Sở Tài chính truyền đạt 05 chuyên đề về: (1) Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Nghị định 130/2005 của Chính phủ; (2) Quy định về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Yên Bái; (3) Triển khai Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; (4) Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm, phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022-2025; (5) Công khai ngân sách nhà nước theo thông tư số 343/2016/TT-BTC và thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức lớp học đã dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tài chính – ngân sách tại đơn vị, địa phương. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị, thảo luận giải đáp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025, công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác quyết toán vốn đầu tư. Các lớp tập huấn đã thu được kết quả tốt, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đưa công tác quản lý tài chính – ngân sách ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Trịnh Tiến Bình – phòng QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h