Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định phân bổ phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 (đợt 1).

24/07/2023 10:28:46 Xem cỡ chữ Google

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 (đợt 1).

           

(Hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023 (đợt 1) là 17.397 triệu đồng (Huyện Yên Bình: 1.908 triệu đồng; Huyện Trấn Yên: 648 triệu đồng; Huyện Văn Yên: 2.678 triệu đồng; Huyện Văn Chấn: 315 triệu đồng; Huyện Lục Yên: 2.625 triệu; Huyện Trạm Tấu: 3.444 triệu đồng; Huyện Mù Cang Chải: 4.536 triệu đồng)

Việc bố trí nguồn kinh phí nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu của Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 và Kế hoạch số số 126/KH-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện đầy đủ, toàn diện, kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết tình trạng khó khăn về nhà ở, góp phần cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện ổn định dời sông, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Đỗ Tiến Hữu - Tài chính TC đầu tư.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h