Tin Hoạt động >> Kinh tế

Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025.

02/09/2023 08:28:10 Xem cỡ chữ Google

(Cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền đến người dân về chính sách BHYT)

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định các xã đặc biệt khó khăn khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với các xã khu vực III, khu vực II, trong đó có chính sách về bảo hiểm y tế, trên địa bàn tỉnh dự kiến trong giai đoạn 2023-2025 có khoảng 99.383 người không còn được ngân sách Nhà nước đóng để mua thẻ BHYT khi các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Để góp phần hỗ trợ người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết được thực hiện nhằm khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHYT trong những năm tiếp theo, góp phần duy trì và mở rộng tỷ lệ tham gia BHYT, qua đó thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT của toàn tỉnh đến năm 2025 đạt từ 95%-97% và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy,

Nghị quyết được thực hiện từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

                                                                                    Nguyễn Thị Bạch Yến- TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h