Tin Hoạt động >> Chính trị

Tỉnh Yên Bái quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người làm công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/08/2023 04:02:36 Xem cỡ chữ Google
Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; người làm công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các học viên đang chăm sóc cây xanh tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Yên Bái

Đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc, Nghị quyết đã quy định cụ thể định mức tiền ăn hàng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành, định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,9 lần mức lương cơ sở và mức hỗ trợ để mua sắm quần áo cho người cai nghiện bắt buộc chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú tối đa tối đa không quá 200.000 đồng/bộ/người (đối với quần áo mùa hè) hoặc 400.000 đồng/bộ/người (đối với quần áo mùa đông).

Đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở ma tuý công lập được hỗ trợ tiền ăn hằng tháng, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 100% mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý bắt buộc.

Nghị quyết cũng quy định mức thù lao hằng tháng đối với người được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người bị quản lý sau cai tại cấp xã.

Ngoài ra, để kịp thời động viên, khích lệ viên chức, người lao động đang làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Yên Bái, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định mức hỗ trợ trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập với mức trợ cấp đặc thù 1.800.000 đồng/người/tháng, tăng 800.000 đồng so với mức trợ cấp đặc thù đã được quy định trước đó tại Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/7/2023. Riêng đối với mức trợ cấp đặc thù của viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01/01/2024. 

Hồng Vân – Phòng TCHSN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h