Tin Hoạt động >> Chính trị

UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/05/2023 02:01:18 Xem cỡ chữ Google
Ngày 13/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2023 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành giải ngân chỉ tiêu kế hoạch vốn nhà nước đã giao năm 2023; đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra công tác giải ngân đối với các đơn vị có kết quả giải ngân 02 tháng liên tiếp thấp hơn mức trung bình của tỉnh; Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án.

Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h