Tin Hoạt động >> Chính trị

Đoàn công tác Sở Tài chính làm việc với Ủy ban nhân huyện Trấn Yên.

23/05/2023 05:55:28 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 22/5/2023 đoàn công tác của Sở Tài chính do đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Ủy viên BCH Đảng Bộ tỉnh - Giám đốc Sở, làm việc với Ủy ban nhân huyện Trấn Yên về việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác Sở Tài chính làm việc với Ủy ban nhân huyện Trấn Yên.

            Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 22/5/2023 đạt 51.851,7 triệu đồng, bằng 17,0% so với dự toán tỉnh giao, bằng 16,3% so với dự toán HĐND huyện giao đầu năm, trong đó: Thu cân đối ngân sách đạt 30.295,1 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất đạt 21.556,6 triệu đồng. Chi ngân sách đạt 242.247,3 triệu đồng, trong đó chi ngân sách cấp huyện 209.354,7 triệu đồng, chi ngân sách cấp xã 32.892,6 triệu đồng, bằng 37,0% so với dự toán tỉnh giao, bằng 36,2% so với dự toán huyện giao, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 47.679,3 triệu đồng, Chi thường xuyên đạt 194.568,0 triệu đồng. Về giải ngân vốn ngân sách huyện: Nguồn vốn trong cân đối 4.592,5 triệu đồng/8.805,0 triệu đồng bằng 52,2% kế hoạch vốn giao; Nguồn vốn sử dụng đất 29.527,7 triệu đồng/139.500,0 triệu đồng, bằng 21,2% kế hoạch vốn giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung - Giám đốc Sở đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thu chi ngân sách của huyện. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục đổi mới công tác điều hành ngân sách, quản lý tài chính; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; phân bổ, dành nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; có nhiều giải pháp chống thất thu thuế; quản lý hiệu quả tài sản công …

Đỗ Tiến Hữu - Phòng Tài chính Đầu tư

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h