Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái làm việc đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

23/08/2023 03:55:47 Xem cỡ chữ Google
Trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp lên thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ tài chính ngân sách với Sở Tài chính tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, hai Sở đã trao đổi, giới thiệu khái quát về tình hình của mỗi địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách hàng năm.

Hình ảnh tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm

Trên tinh thần chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, trọng tâm là thảo luận các nội dung về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên; Công tác tham mưu ban hành các chính sách đặc thù của địa phương; Công tác quyết toán, tất toán vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành; Công tác mua sắm tập trung, ban hành đơn giá dịch vụ công; Công tác quản lý, điều hành ngân sách cấp huyện…

Thông qua việc học tập, trao đổi kinh nghiệm, đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cơ quan Tài chính các địa phương, tăng cường giúp đỡ lẫn nhau, góp phần làm cho công tác quản lý nhà nước về tài chính ngày càng phát triển và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h