Tin Hoạt động >> Chính trị

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh Yên Bái.

25/05/2023 02:02:51 Xem cỡ chữ Google

Ngày 04/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh Yên Bái. Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó ban; thành viên là Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan; tham mưu việc sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định của tỉnh trên tinh thần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, cởi mở, thông thoáng hơn cho nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong việc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu, khảo sát đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; Rà soát, xác định các lĩnh vực thu hút đầu tư, các dự án quy mô lớn, có tính chất lan tỏa; các nhà đầu tư lớn, có năng lực cần tập trung thu hút để chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tập trung tối đa hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện dự án.

Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h