Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

02/03/2023 09:07:26 Xem cỡ chữ Google
Ngày 30/12/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác và hoạt động của cơ quan năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2023.

             Năm 2022, Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”; Nghiêm túc, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn số thu của từng sắc thuế, kịp thời điều chỉnh nội bộ giữa các nguồn thu đảm bảo nhiệm vụ thu của ngành, của địa phương.

Thực hiện có hiệu quả quyết liệt công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương một cách chủ động, tích cực ngay từ đầu năm để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương; tăng cường chỉ đạo quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư, kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh khoán chi, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi dự phòng ngân sách, kiên quyết cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết. Chất lượng công tác tham mưu, giải quyết công việc được nâng lên; cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Thị Trang Nhung, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chi bộ, sự quyết tâm hành động, vượt qua khó khăn của đảng viên, công chức và người lao động để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 với phương châm hành động “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc”.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng thuận của tập thể, cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Năm 2023, Sở Tài chính sẽ  tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h