Tin Hoạt động >> Chính trị

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

04/03/2024

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2024 tại Bắc Giang

Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2024 tại Bắc Giang

27/02/2024

Ngày 26/02/2024 tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua số 4 - Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát động thi đua, tổ chức tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI

09/12/2023

Ngày 23/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11577/BTC-TCCB về việc phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI – năm 2025” đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Tỉnh Yên Bái ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/09/2023

Thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người làm công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

23/08/2023

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; người làm công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h