Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023

30/01/2023 04:17:44 Xem cỡ chữ Google
Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được triển khai tại điểm cầu cấp tỉnh và trực tuyến tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái, dự Hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh.

Thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, năm 2022, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng số dùng chung, phục vụ các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Tỉnh đã đưa vào sử dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng, nền tảng liên thông tích hợp, Hệ thống camera giám sát phục vụ giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống đăng nhập một lần, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; hệ thống Hội nghị giao ban điện tử tới các cơ quan đảng, sở, ngành và UBND cấp xã….

Năm 2022 Yên Bái cũng đã đạt được những kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột chuyển đổi số chính đó là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Hoàn thành 17/27 chỉ tiêu xây dựng chính quyền số; 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 70% hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ; 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái.

Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tăng trên 20%; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất ; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng...

Trong 3 trụ cột của mục tiêu chuyển đối số, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển được ứng dụng rộng rãi. Năm 2022 tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 2 mục tiêu theo kế hoạch, tỷ lệ kinh tế số chiếm GRDP của tỉnh đạt 5,2%, tỷ lệ tăng năng suất lao động đạt gần 7%. Đặc biệt, trong hoạt động thương mại, ngân hàng ở Yên Bái, ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo bước chuyển mạnh mẽ để số hoá hoạt động ngân hàng, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống ngày càng phổ cập mạnh mẽ. Tổng giao dịch thanh toán các dịch vụ qua Internet là trên 460.000 lượt, so với cùng kỳ năm 2021 tăng trên 123.000 lượt, tỷ lệ tăng gần 50% với giá trị thanh toán đạt gần 13 nghìn tỷ đồng, tăng gần 33%. Năm 2022 các doanh nghiệp Yên Bái đã thực hiện việc số hoá dữ liệu trên 53.000 hộ sản xuất nông nghiệp, tạo gần 90 nghìn tài khoản trên 2 sàn TMĐT là voso.vn và postmart.vn, với tổng giá trị giao dịch đạt trên 1,2 tỷ đồng. Đến nay, Yên Bái cũng đã đưa gần 5.300 sản phẩm nông nghiệp lên các sàn TMĐT, trong đó 138/147 sản phẩm OCOP. Với kết quả này, Yên Bái hiện đứng thứ 6/63 tỉnh, thành về số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Năm 2022, thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội số, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tất cả 4 mục tiêu đề ra, trong đó đã có 70% người dân sử dụng dịch vụ di động bằng thiết bị thông minh, 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, 30% người dân dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Tỉnh đã triển khai 9 mô hình điểm về chuyển đổi số bao gồm: chuyển đổi số cấp xã (phường); chuyển đổi số cấp huyện; chuyển đổi số trường học; chuyển đổi số cơ quan nhà nước; công dân số; Tổ chuyển đổi số cộng đồng; Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái; Nhà văn hóa số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Đến nay đã có 7/9 mô hình triển khai và đạt kết quả, mô hình Nhà văn hóa số và chuyển đổi số doanh nghiệp hiện đang được hình thành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022, cũng như những giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng về công tác chuyển đổi số năm 2023, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng những kết quả trong công tác chuyển đổi số mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2022. Thứ trưởng Bộ TT&TT mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, hàng năm tổ chức tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiều nền tảng số và sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống dữ liệu số của các ngành, các đơn vị. Đặc biệt, Yên Bái nên đặt mục tiêu trở thành mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2023.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh (ảnh trên) đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả bước đầu quan trọng về chuyển đổi số mà các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đạt được trong năm 2022.

Năm 2023, bên cạnh việc triển khai chủ đề về dữ liệu số theo Ban Chỉ đạo quốc gia, tỉnh Yên Bái xác định là năm “Bứt phá trong chuyển đổi số”. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao…

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đếnn năm 2030 và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái trong năm 2023 với đặc trưng của tỉnh Yên Bái – “Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn”, tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số DTI tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh và chủ động triển khai công tác chuyển đổi số và tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ một cách chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả. Tham mưu cho tỉnh số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương hình thành kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh. Rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và các vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của tỉnh. Đẩy mạnh sử dụng, khai thác, phát triển các nền tảng số quốc gia, nên tảng số của tỉnh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng…

Nhân dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2021-2022. 

Theo yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h