Tin Hoạt động >> Kinh tế

Kịp thời cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số năm 2022.

05/09/2022 03:06:32 Xem cỡ chữ Google
Nhằm duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng; duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác quân dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;..

(Ảnh minh họa: Tổ chức tiêm chủng cho trẻ tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)

Ngày 01/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trinh Y tế - Dân số của tỉnh năm 2022.

Theo đó tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình năm 2022 được phân bổ trên 3,7 tỷ đồng, bao gồm chi phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến; phí thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng; chương trình an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS; kinh phí dân số và phát triển; thực hiện theo dõi, giám sát, truyền thông,…

Ngay sau khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã làm thủ tục cấp phát kinh phí đến các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện chương trình một cách kịp thời, hiệu quả.

                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Bạch Yến - HCSN    

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h