Tin Hoạt động >> Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

05/09/2022 02:52:51 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2699/UBND-NV về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ dự án, Ban quản lý dự án và các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, di dân tái định cư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên để triển khai thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, xin ý kiến “không phản đối” của Nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành; chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và các Bộ, Ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, phải khẩn trương rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án, đối với các trường hợp không có khả năng hoàn thành khối lượng, phải cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn được giao; tổng hợp chính xác số liệu, nêu rõ nguyên nhân của từng dự án điều chỉnh giảm; tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện. Kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời hạn giải ngân, phân bổ vốn theo các hiệp định vay;…

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

                                                                                                                                                                   Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h