Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Tài chính đã làm việc với Sở Tài chính tỉnh Hải Dương lên thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

04/08/2022 02:03:39 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Tài chính đã làm việc với Sở Tài chính tỉnh Hải Dương lên thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm thực hiện tốt chủ trương đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, trong đó có đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công.

Hình ảnh tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm

Đến nay, tỉnh Yên Bái đã ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá, đơn giá đối với 49 sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, đảm bảo giao dự toán ngân sách nhà nước ngay từ năm 2021 theo phương thức đặt hàng, đấu thầu. Yên Bái cũng được đánh giá là một trong những tỉnh sớm ban hành và triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi, giới thiệu khái quát về tình hình của mỗi địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách hàng năm, nhất là các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Nghị định 32 và Nghị định 60 của Chính phủ. Trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng danh mục dịch vụ công; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công của hai tỉnh;...

Hoạt học tập, trao đổi kinh nghiệm cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa hai Sở ngày càng thêm gắn bó, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần làm cho công tác quản lý nhà nước về tài chính ngày càng phát triển và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                                                                                                                                                                                                                  Trương Hồng Vân -HCSN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h