Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Sở Tài chính triển khai công tác tổ chức kết nạp đảng viên trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

06/02/2020 02:51:28 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, trong 3 ngày (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5/2/2020), các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú thuộc các Chi bộ I, II, III.

Bí thư các Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các đồng chí đảng viên mới

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Chấp hành các Chi ủy, các đồng chí là đảng viên trong các Chi bộ.

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành 4 nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Tại buổi lễ, Bí thư các Chi bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới tại các Chi bộ phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của Chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết của Chi bộ đề ra. Nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Chung Kiên - VP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h