Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng bộ Sở Tài chính: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/01/2017 02:56:23 Xem cỡ chữ Google
Ngày 09/01/2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ Sở Tài chính đã triển khai Kế hoạch, Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua đó yêu cầu các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn tạo bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

                                                                                                                                                                                          Đỗ Thị Phương Thủy - Thanh tra

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h