Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Tài chính: Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022

30/08/2017 02:45:33 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 22/KH-CĐVC ngày 25/10/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái về Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2017 Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

(Đồng chí Hoàng Thị Uyển Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính cùng các đồng chí trong Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 nhận hoa chúc mừng của Đảng bộ Sở Tài chính)

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Hoan, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Đồng chí Vũ Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ công đoàn viên chức tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Quỹ Bảo lãnh tín dụng; đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, các đoàn viên đang sinh hoạt tại 8 tổ công đoàn đã có mặt đầy đủ

 Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Sở Tài chính và sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính đã bám sát Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đảng bộ Sở Tài chính và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức  đoàn kết thống nhất thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, các hoạt động của công đoàn, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức ngày càng nâng cao; tổ chức Công đoàn Sở Tài chính ngày càng vững mạnh. Kết quả là 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng phong trào trong những năm tới, mục tiêu  nhiệm kỳ 2017-2022 là đổi mới hơn nữa phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp tập hợp đoàn viên, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức viên chức; khuyến khích động viên cán bộ công chức viên chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dưng cơ quan, tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh. Chỉ tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu hàng năm đạt 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 30% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, Công đoàn Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, sức khoẻ và giàu tâm huyết với công tác công đoàn, đủ năng lực để đảm nhiệm trọng trách mà Đại hội giao phó.

                                                                                                                                               Chung Kiên - VPS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h