Tin Hoạt động >> Kinh tế

Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kể từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

30/03/2022 02:25:54 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022. Trong đó 37 khoản phí, lệ phí được thu với mức giảm từ 10 – 50%, tăng 07 loại phí loại lệ phí được giảm so với Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19, cụ thể:

phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; lệ phí cấp chứng chỉ hành n\ghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ sở; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 02 khoản: Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán); Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;  Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân; Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá; Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; Lệ phí sở hữu công nghiệp; Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước; Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp; Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;  Lệ phí cấp Căn cước công dân; Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; Phí trong chăn nuôi; Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y;  Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm); Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; Phí trình báo đường thủy nội địa. Các loại phí lệ phí khác mức giảm từ 10 đến 30%.

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

                                                                                                                                                                                               Hồng Nhung – Phòng TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h